Uzturēšanās Noteikumi

  • Mājdzīvnieki ir atļauti normas robežās (ņemiet vērā cik jūsu mājdzīvnieks ir agresīvs vai skaļš vakara un nakts stundās)
  • Nepiemēslot kempinga teritoriju un apkārtni
  • Kempinga teritorijā alkoholiskos dzērienus lietojiet ar apdomu netraucējot apkārtējiem
  • Klusās stundas ir no Plkst. 22:00 - 9:00 (izņemot īpašus pasākumus vai apstākļus)
  • Ugunskurus kurt tikai tam paradzētajās vietās
  • Kempinga teritorijā aug aizsargājamas ekosistēmas augi, atturēties no to tīšas vides bojāšanas
  • Piekļuve pie daugavas krasta ar automobīli jājautā kempinga menedžerim
  • Lietojiet pirti ar apdomu